Mødedato: 29-05-2013

Den Danske Dyrlægeforenings etiske kodeks

Resumé

Ved en gennemgang af en række brancheforeningers vedtægter fandt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Den Danske Dyrlægeforenings (DDD) etiske kodeks indeholdte bestemmelser der var konkurrencebegrænsende. Kodekset indeholdte en bestemmelse, hvorefter den enkelte dyrlæge skulle afholde sig fra at fastholde kunder. Dette skulle sikre den enkelte kunde den bedst mulige behandling af sit dyr ved et frit valg af dyrlæge, men bestemmelsen havde den virkning, at den afskar kunder i at registrere sig ved en ny dyrlæge. Det etiske kodeks indeholdte endvidere kollegiale bestemmelser, der forhindrede en dyrlæge i at overtage kunder fra en syg kollega og endvidere begrænsede hvor en dyrlæge kunne nedsætte sig i forbindelse med en kollegas død. Styrelsen fandt, at disse bestemmelse havde en markedsopdelende virkning og dermed omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Konkurrencerådet meddelte DDD et påbud om at ophæve de pågældende bestemmelser og ikke at indføre eller indgå nye tilsvarende bestemmelser eller aftaler. Opretholdt af Konkurrenceankenævnet 9/12-2013.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Litra

§6, sk. 1, jf. stk. 3

Brancher

Dyrlæge

Samhandeler

Nej

Produktmarkeder

Dyrlægeydelser, som defineret i dyrlægelovens § 2, stk. 1, nr 1-4