Mødedato: 18-12-2012

Den Jyske Sparekasses erhvervelse af Sparekassen i Skals

Resumé

Fusionen vedrørte Den Jyske Sparekasses erhvervelse af Sparekassen i Skals. Fusionen finder sted ved, at Den Jyske Sparekasse erhverver alle aktiviteterne i Sparekassen i Skals (en aktivoverdragelse), herunder Sparekassen i Skals Ejendomme A/S og en aktiepost i HN Invest Tyskland 1 A/S. Den Jyske Sparekasse og Sparekassen i Skals beskæftiger sig med bankvirksomhed, herunder på detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet