Mødedato: 13-03-2012

Den Jyske Sparekasses overtagelse af alle aktiverne i Sparekassen Farsø

Resumé

Fusionen vedrørte Den Jyske Sparekasses overtagelse af alle aktiverne i Sparekassen Farsø. Fusionen finder sted ved, at Den Jyske Sparekasse erhverver alle aktiviteterne i Sparekassen Farsø ved en aktivoverdragelse. I forlængelse af gennemførslen af Den Jyske Sparekasses overtagelse af alle aktiverne i Sparekassen Farsø opnår Den Jyske Sparekasse 50 pct. af aktierne i henholdsvis Spar Pantebrevsinvest A/S og Amanah Kredit A/S. Den Jyske Sparekasse opnår med sin overtagelse af Sparekassen Farsøs aktier i Spar Pantebrevsinvest A/S negativ kontrol med dette selskab. Kontrolforholdene ændrer sig ifølge det oplyste ikke i forhold til Amanah Kredit A/S i forbindelse med fusionen. Den Jyske Sparekasse har hovedsæde i Grindsted og har afdelinger i 22 byer i Midt- og Sønderjylland. Sparekassen leverer ydelser indenfor privat, erhverv og investering og har 318 fuldtidsansatte. Sparekassen Farsø har hovedsæde i Farsø og har afdelinger i 5 byer i Nordjylland. Sparekassen leverer ydelser indenfor privat, erhverv og investering og har omtrent 100 ansatte. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet