Mødedato: 27-11-2014

Direkte Debitering – fordele og ulemper ved regulering

Resumé

Analysen var en opfølgning på en ældre analyse fra 2013, der vedrørte Nets’ indtjening på Betalingsservice. Her var den konkluderet at Nets havde en høj og stigende indtjening ved Betalingsservice, og at konkurrencepresset fra alternative produkter var begrænset. Nets’ omkostninger per transaktion var endvidere faldet uden at prisen per transaktion var faldet parallelt. På den baggrund anmodede erhvervs- og vækstministeren om en analyse af fordele og ulemper ved regulering af direkte debitering. I analysen ”Direkte Debitering” konkluderes det at den aktuelle konkurrence på området fortsat er begrænset, og at Betalingsservice må forventes at kunne opretholde en stærk markedsposition i de kommende år. På længere sigt er det muligt, at der kan etableres et større konkurrencepres på markedet: Mobile betalingsløsninger kan muligvis øge konkurrencen, bankernes salg af Nets kan øge bankernes incitament til at udvikle egne betalingsløsninger, og ny EU-regulering kan muligvis åbne for konkurrence fra nye aktører.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

finansiel

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant