Mødedato: 27-03-2013

Discovery Network International Holdings Limiteds køb af SBS Media A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Discovery Network International Holdings Limited og SBS Media A/S. Den planlagte fusion indebærer, at Discovery Network International Holdings Limited erhverver enekontrol med SBS Media A/S og dets datterselskaber. Fusionen gennemføres ved, at Discovery Network International Holdings Limited køber 100 pct. af aktierne i SBS Media A/S. Discovery er ultimativt ejet af det børsnoterede selskab Discovery Communications Inc., mens Discovery’s virksomhed i Norden drives af selskabet Discovery Communications Nordic A/S. Discovery er en non-fiction medievirksomhed, der er aktiv i mere end 180 lande. SBS er et indirekte datterselskab af P7S1 Broadcasting Europe B.V, der i sidste ende ejes af ProSiebenSat. 1 Media AG Group. SBS er en medievirksomhed, der har aktiviteter indenfor tv og radio samt produktion af tv-programmer i Danmark via SBS TV A/S’ produktionsenhed SBS Production. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant