Mødedato: 03-11-2021

Diskotek Lyst Varde ApS – bøde på 56.000 kr. – markedsdeling – diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Diskotek Lyst Varde ApS har accepteret en bøde på 56.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra den 3. januar 2014 til den 24. marts 2020.