Mødedato: 13-12-2013

DLA Foods Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Resumé

Sagen vedrørte DLA Foods Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S. Den anmeldte fusion vedrører DLA Foods erhvervelse af 100 % af aktiekapitalen i Hedegaard Foods A/S med underliggende datterselskaber og aktiviteter. Forinden fusionens gennemførelse ejer Dan Agro Holding A/S (herefter kaldet ”Dan Agro” ) 100 % af aktiekapitalen i Foods, der således er et helejet datterselskab. DLA Foods er stiftet i forbindelse med denne fusion og er ejet af Danish Agro A.m.b.A. (herefter kaldet ”DA”) og Vestjyllands Andel A.m.b.A. (herefter kaldet ”VA”). DA er moderselskab til DLA Foods med en ejerandel på 77,7 %, mens VA har en ejerandel på 22,3 %. DA er Danmarks næststørste grovvareselskab. DA er et andelsselskab med 10.500 medlemmer. DA opkøber korn og forsyner landmænd i hele Danmark med foderstoffer, gødning, planteværn, såsæd og premix- og mineralblandinger m.v. VA er et andelsejet grovvareselskab med rod i det midt- og vestjyske område. VA sælger foder, råvarer, gødning, planteværn og såsæd, samt udfører landbrugsrelateret rådgivning til landmændene. VA er medlem af DLA bl.a. sammen med DA. Dan Agro ejes af DA, VA, Pajbjerg Fonden, Scanola, Vilomix, DLA Agro og Yara. Dan Agro har ingen selvstændige aktiviteter udover aktiviteter via sit ejerskab af Hedegaard A/S (herefter kaldet ”Hedegaard”) og Foods. Foods udøver aktiviteter inden for produktion og salg af skalæg samt forarbejdede æggeprodukter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant