Mødedato: 28-11-2007

DLG’s erhvervelse af enekontrol over HaGe

Resumé

Sagen vedrørte Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.a.s (DLG) erhvervelse af enekontrol over Raiffeisen Hauptgenossenschaft Nord AG (HaGe). DLG er moderselskab i en koncern, der i 2006 omsatte for 17,3 mia. kr., heraf ca. halvdelen i Danmark. DLG’s formål er ved indkøb og fabrikation at skaffe sine medlemmer foderstoffer, handelsgødning og andre grovvarer til landbruget og afsætte medlemmernes korn og andre salgsafgrøder. HaGe er et tysk grovvareselskab, der forsyner tyske landmænd med foderstoffer, handelsgødning og andre grovvarer. I 2006 havde HaGe en samlet omsætning på 8,7 mia. kr. HaGe har ingen omsætning i Danmark. Fusionen blev godkendt i medfør af konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 2, 1. pkt

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Salg af grovvare

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Indkøb og fabrikation af foderstoffer, handelsgødning og grovvarer til landbruget. Afsætning af korn og andre salgsafgrøder.