Mødedato: 07-10-2013

DLG’s og Danish Agros erhvervelse af fælles kontrol over DanHatch A/S

Resumé

Sagen vedrører DLG’s og Danish Agros (herefter kaldet ”DA”) erhvervelse af fælles kontrol over DanHatch A/S (herefter kaldet ”DanHatch”). DLG er Danmarks største grovvareselskab og en førende aktør på det europæiske marked for grovvarer. DA er Danmarks næststørste grovvareselskab. DanHatch er Danmarks største rugeri og har aktiviteter inden for udrugning og salg af daggamle kyllinger med tilhørende underaktiviteter inden for opdræt af forældredyr, dvs. hønniker og haner, samt produktion af rugeæg. Etablering af fælles kontrol skete ved, at DLG henholdsvis DA hver især erhvervede 2,5 pct. af aktiekapitalen i DanHatch fra Hedegaard A/S, der herved sælger sin samlede aktiebesiddelse i DanHatch og ved salget udtrådte som aktionær i selskabet. Ved overdragelsen opnår DLG og DA hver især ejerskab til 50 pct. af aktiekapitalen i DanHatch, og dermed fælles kontrol, idet beslutninger i selskabet ifølge vedtægterne kræver simpel stemmeflerhed. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant