Mødedato: 28-05-2014

DONG får ophævet tilsagn fra Elsam/Nesa-fusion

Resumé

På anmodning fra DONG Energy A/S valgte Konkurrencerådet at tilbagekalde den tilsagnsløsning, der havde dannet baggrund for fusionen af Elsam og Nesa i 2004. Konkurrencerådet vurderede, at markedet havde ændret karakter, sådan at tilsagnsløsningen ikke længere var relevant, da ophævelsen heraf ikke længere ville have konkurrencebegrænsende virkning.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

opfølgning

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

energi

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant