Mødedato: 21-12-2005

DONG’s aftale med HNG/MN af 7. marts 2003

Resumé

DONG Naturgas, Hovedstadsregionens Naturgas (HNG) og Naturgas Midt-Nord (MN) fremlagde overfor Konkurrencestyrelsen og Kommissionen en indgået aftale om levering af naturgas fra DONG til HNG/MN. Styrelsen fandt bestemmelsen om lang uopsiglig ekslusivtet samt en bestemmelse om indkøbspris der afhang aftagernes kundeservice, værende betænkelig i forhold til konkurrencelovens § 11 og EF-art. 82 (nu 102). Under forhandlingerne gav partnerne tilsagn om at købsekslusiviteten blev ophævet pr. 1 januar 2007, og at der ved genforhandling ikke måtte indføres bestemmesler om ekslusivitet. Efter forhandling med parterne blev det meddelt DONG og HNG/MN, at såfremt de tilsang der var givet under forhandlingerne ville konkurrencerådet ikke behandle sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Litra

§16a

Brancher

Forsyning (Naturgas)

Samhandeler

Ja