Mødedato: 27-08-2003

DONG’s aftaler om gasfyrservice

Resumé

DS Håndværk & Industri (DS) havde klaget til styrelsen over DONG’s ny underentreprenøraftale med VVS-installatører, som DONG har indgået i forbindelse med en landsdækkende serviceaftale for naturgaskunderne. Den nyaftale trådte i kraftden 1. juli 2003. Aftalen indeholder eksklusivbestemmelser, der forpligter installatørerne til kun at arbejde for DONG, når der er tale om gas fyrservice. Samtidig opsagde DONG den tidligere underentreprenøraftale, som i kke havde tilsvarende eksklusivbestemmelser. De to nye aftaler skulle ses som et samlet kompleks da servicesaftalen var en forudsætning for underleveringsaftalen. Styrelsen fandt at DONG markedsposition på Sjælland var begrænset, modsat i Jylland. DONG har i Sydjylland aftaler med over 30 % af samtlige virksomheder, der har ansatte med A-certifikat. DONG har en stærk stilling på markedet, idet DONG harindgået – oftest flerårige-serviceaftaler med over 70 pct. af abonnementskunderne i området, svarende til mere end 50 pct. af samtlige private husstande med naturgasfyr. Styrelsen mente derfor, at DONG’s VVS-underleverandører i Sydjylland kan have følt sig presset til at acceptere aftalen,idet de ikke på kortsig ville kunne kompensere for et tab af gasserviceopgaverne ved øget salg af andre VVS-ydelser. Styrelsen mente derfor at eksklusivbestemmelsen kunne begrænse konkurrencen. DONG tilbød herefter at frafalde bestemmelsen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Gas

Samhandeler

Ikke angivet