Mødedato: 12-08-2016

DS Smith Packaging Denmark A/S erhvervelse af Deku-Pack ApS

Resumé

Sagen vedrører DS Smith Packaging Denmark A/S’ (”DS Smith”) erhvervelse af enekontrol med Deku-Pack ApS (”Deku”). DS Smith producerer og sælger kundetilpasset emballage med fokus på topmoderne emballagedesign, herunder bl.a. transportemballage, forbrugeremballage, displays og reklameemballage, kundetilpasset beskyttende emballage samt industriel emballage. Herudover producerer DS Smith også i mindre grad POS-produkter (Point Of Sale). DS Smith har desuden produktion af bølgepapark og -ruller. Deku producerer og sælger, bl.a. gennem datterselskaber, displays, skilte samt en række forskellige produkter af fortrinsvis bølgepap. Derudover producerer og sælger Deku, i mindre grad, produkter som printede ark og plastdisplays. Deku indkøber bølgepapark og -ruller til brug for sin produktion. Parternes aktiviteter giver anledning til horisontale overlap, idet parterne begge er aktive på et produktmarked for display-produkter af bølgepap og et produktmarked for POS-produkter af bølgepap og karton. Fusionen giver endvidere anledning til en vertikal forbindelse mellem et dansk upstreammarked for produktion og salg af bølgepapir og -pap i ark og ruller og et dansk downstreammarked for indkøb af bølgepapir og -pap i ark og ruller. Idet fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Emballage

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

produktmarked for (i) displays-produkter af bølgepap og (ii) POS-produkter af bølgepap og karton.