Mødedato: 13-03-2013

DSV Air & Sea Holding A/S overtager Seatainers Group A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem DSV Air & Sea Holding A/S og Seatainers Group A/S. Fusionen vil medføre, at DSV Air & Sea Holding A/S overtager enekontrollen med Seatainers Group A/S. Ifølge det oplyste havde DSV Group i 2011 en samlet global omsætning på ca. 43.710 mio. kr. og en dansk omsætning på ca. 6.212 mio. kr., mens Seatainers Group i 2011 havde en samlet global omsætning på ca. 993 mio. kr. og en omsætning i Danmark på ca. 400 mio. kr. Parterne har oplyst, at de har overlappende aktiviteter på markedet for tværnational godstransport på vej, markedet for generelle logistikydelser, markedet for tværnational godstransport til søs, markedet for tværnational godstransport i luften og det nationale marked for godstransport på vej. DSV Group og Seatainers Group driver begge virksomhed med tværnational godstransport på vej. Seatainers Group hyrer fragtfirmaer til at foretage transporten og ejer ingen vogne selv. DSV Group ejer selv ca. 500 lastvogne og hyrer desuden fragtfirmaer til at foretage en stor del af deres transporter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant