Mødedato: 11-09-2015

DSV Roads’ erhvervelse af aktiviteter og aktiver fra Rygaard Transport & Logistic

Resumé

Transaktionen omfattede DSV Roads overtagelse af aktiver og aktiviteter vedrørende national og tværnational godstransport og transportydelser fra Rygaard Transport & Logistic samt en ejendom i Hedensted og et lejemål i Grenå. På baggrund af en markedsanalyse og en konservativ opgørelse af markedsstørrelse fandt KFST, at fusionen, uanset horisontale overlap, ikke ville skabe risiko for ensidige effekter. I forbindelse hermed blev de af Kommissionen opstillet screeningtests og HHI indeks og ændring heri anvendt. Da parterne ikke på nogle af markederne opnåede markedsandele på over 30 pct., var der heller ikke risiko for vertikale effekter som følge af fusionen. Denne blev herefter godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1 og 2.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 1 og 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Transport

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

(i) National godstransport (freight forwarding) på vej (ii) Tværnational godstransport (freight forwarding) på vej (iii) Transportydelser på vej