Mødedato: 22-12-2020

DSV’s køb af Prime Cargo

Resumé

Transaktionen indebærer, at DSV Air & Sea Holding A/S erhverver 100 pct. af aktierne i Prime Cargo A/S og Prime Cargo (H.K.) Ltd. Begge parter er international speditions- og logistikvirksomheder, der udbyder løsninger inden for transport samt opbevaring. Parternes aktiviteter overlappede derfor indenfor speditionsvirksomhed og kontraktlogistik. Det første omfatter planlægningen af transport opgaver, herunder fortoldning, oplagring samt visse tilknyttet aktiviteter, men ikke den fysiske flytning. Kontrakslogistik kan også omfatte selve flytningen. Praksis synes dog ikke at give anledning til en opdeling. Derimod skulle der formentlig sondres mellem land, sø og og lufttransportspedition, idet de dog ikke var horisontale overlaps indenfor landtransportspedition. Da parternes kombineret markedsandele var lave gav fusionen ikke anledning til reservationer og blev godkendt jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant