Mødedato: 27-06-2019

E.ON Sverige AB’s erhvervelse af enekontrol over Coromatic Holding AB

Resumé

Sagen vedrører E.ON Sverige AB’s erhvervelse af enekontrol over Coromatic Holding AB. Transaktionen indebærer, at E.ON Sverige, erhverver 100 pct. af aktierne i Coromatic. E.ON Sverige erhverver dermed enekontrol over Coromatic og dennes datterselskaber. E.ON Sverige er 100 procent ejet af E.ON Nordic Aktiebolag, hvis moderselskab er E.ON SE. E.ON-koncernen har overordnet aktiviteter inden for områderne: i) produktion af energi (varme, kraftvarme og vindenergi) herunder fra vedvarende kilder, ii) energidistribution og iii) kundeløsninger, herunder detailsalg af elektricitet og gas. Coromatic har specialiseret sig i sikker adgang til strøm og datakommunikation til forretningskritiske funktioner via rådgivning, drift, service og vedligehold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant