Mødedato: 29-05-2002

EDC Køberservice i relation til konkurrenceloven

Resumé

Styrelsen behandlede konceptet om EDC Køberservice. EDC Køberservicekonceptet var produktudviklet af EDC-gruppen a/s, der var EDC- mæglerkædens driftsselskab, og konceptet blev stillet til den enkelte EDC-mæglers disposition som led i den løbende drift. Styrelsen meddelte EDC Mæglerne, at køberservicekonceptet ikke mærkbart påvirkede konkurrencen i Danmark, og dermed ikke var omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Ejendomsmægler

Samhandeler

Ikke angivet