Mødedato: 18-12-2013

Ejendomsmæglerkæden BoligOne’s kædekoncept

Resumé

BoligOne er et internetbaseret markedsføringssamarbejde mellem selvstændige og økonomisk uafhængige ejendomsmæglere. Oprindelig anmodede kæden selv om Konkurrencerådets godkendelse af dets koncept, herunder et aftalevilkår om at kædens medlemmer er forpligtet til at tage en fælles, fast salærtakst for fem lovpligtige basisydelser. BoligOne er en lille aktør på markedet for ejendomsformidling. Det er Konkurrencerådets vurdering, at aftalevilkåret er konkurrencebegrænsende, fordi det udelukker medlemmerne i at konkurrere på prisen i forhold til de pågældende basisydelser. Konkurrencerådet påbyder BoligOne straks at ophøre med at bruge den fælles salærtakst og senest 14 dage efter rådets afgørelse at fjerne ethvert vilkår fra kædens koncept, der forpligter medlemmerne til at følge det faste salær. Herudover skal BoligOne fjerne den fælles annoncerede salærtakst fra kædens hjemmeside. Desuden skal BoligOne fremover afstå fra at indgå lignende aftaler, der kan begrænse konkurrencen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Ejendomsmægler

Samhandeler

Nej

Produktmarkeder

erhvermsæssige formidling af fast ejendom