Mødedato: 24-07-2023

Ejner Hessel Trucks A/S og EvoBus Danmark A/S

Resumé

Transaktionen omfattede Hessel Trucks A/S’ erhvervelse af EvoBus Danmark A/S fra EvoBus GmbH. RESUME

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt