Mødedato: 30-11-2005

Elsam A/S’ misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser (ELSAM II)

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Elsam A/S (senere DONG) havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for leveringen af el i Vestdanmark, jf. konkurrencelovens § 11 og EF art. 82 (nu 102). Misbruget havde nærmere pågået i perioden 1. juli 2003 til og med 31. december 2004. Misbruget bestod i, at Elsam i perioden havde anvendt en prisstrategi for indmeldelse på Nord Pool, som resulterede i, at Elsam i perioden havde opnået urimeligt høje priser i kritiske timer. Konkurrencerådet udstedte påbud til Elsam om, hvorledes prisen på dennes indmeldelser af el på Nord Pool skulle udregnes. Dette var første gang, siden indførelsen af forbudsprincippet i 1998, at konkurrencemyndigheder gjorde brug af muligheden for prisfastsættelse. Påbuddet blev dog underkendt af Konkurrenceankenævnet, idet prispåbud forudsatte helt specielle betingelser. Ankenævnet identificerede dog et misbrug. Indbragt for Sø & Handelsretten (U-0001-07). I første omgang sat i bero med mhp at afvente udfaldet af ELSAM III. I september 2019 indgik parterne dog “forlig”, der medførte, at Konkurrencerådet erkendte, at der ikke forelå bevis for, at Elsam havde udøvet misbrug.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§11,stk.3, nr.1 og artikel 102 a

Skadesteorier

Overpriser

Brancher

Forsyning (el)

Metoder

SSNIP

Produktmarkeder

Engrosalg af fysisk el i form af OTC og spot