Mødedato: 24-04-2002

En gratisavis’ prisliste ved boligannoncering

Resumé

Konkurrencestyrelsen har vurderet en prisliste for boligannoncering i en avis, som udgives som en gratisavis, dvs. som indstik, ta’ gratis eller husstandsomdeles. Avisen havde over 50 pct. af markedet for ejendomsannoncer på det lokale marked og var således dominerende. De anvendte priser for annoncer rummede forskellige kvantumrabatter. Styrelsen fandt, at denne prisdifferentiering kunne udgøre et misbrug , jf. konkurrencelovens § 11, stk. 3, nr. 3. En prisberegning, hvor store kunder kun bliver belastet med de marginale omkostninger, der er betydeligt lavere end de gennemsnitlige enhedsomkostninger, vil meget vel kunne udgøre et misbrug af dominerende stilling. Avisen meddelte imidlertid, at det var muligt at indgå indkøbssamarbejder, og derved opnå de samme rabatter som store kunder. KFST lukkede herefter sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§11, stk. 3, nr. 2

Skadesteorier

Diskrimination

Brancher

Avis/blad

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet