Mødedato: 02-07-2021

Enemærke & Petersen a/s’ erhvervelse af enekontrol over NemByg A/S

Resumé

Enemærke & Petersen erhverver ved aktieoverdragelsesaftalen 60 pct. af aktiekapitalen i NemByg. Enemærke & Petersen vil ved erhvervelsen af aktiekapitalen opnå enekontrol over NemByg, idet Enemærke & Petersen
på generalforsamlings- og bestyrelsesniveau ville have flertallet af stemmerettighederne. Enemærke & Petersen er en dansk entreprenørvirksomhed, der indgår i MT Højgaard-koncernen. Koncernen er en nordisk bygge- og anlægskoncern bestående af moderselskabet MT Højgaard Holding A/S og datterselskaberne MT Højgaard Danmark A/S, Ajos A/S, Scandi Byg A/S, Enemærke & Petersen, MT Højgaard International A/S og MT Højgaard Projektudvikling A/S, samt en række datterselskaber til disse datterselskaber. Koncernen udfører projekter i hele Danmark og har endvidere aktiviteter i udvalgte lande. NemByg er en dansk entreprenør-, tømrer-, murer- og betonvirksomhed beliggende i Tjæreborg. NemByg har fokus på opgaver i Region Syddanmark.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant