Mødedato: 07-06-2018

Energi Fyn Holding A/S erhvervelse af enekontrol over NGF Nature Energy A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Energi Fyn Holding A/S og NGF Nature Energy A/S. Fusionen indebærer, at Energi Fyn Holding A/S (”Energi Fyn”) erhverver enekontrol over NGF Nature Energy A/S (”NGF”) ved køb af 100 pct. af aktiekapitalen i Target fra NGF Nature Energy Biogas A/S. Energi Fyn er moderselskab i Energi Fyn-koncernen, som har elnettet og dertilhørende forretningsområder som sin kerneforretning. Energi Fynkoncernen ejer og driver elforsyningsnettet på størstedelen af Fyn. Herudover sælger Energi Fyn-koncernen blandt andet el og gas til private og erhverv. NGF sælger naturgas i hele Danmark til både private og erhverv og tilbyder desuden serviceaftaler på gasfyr samt tilbyder energispareforvaltningsaftaler til net- og distributionsselskaber. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant