Mødedato: 21-06-2000

Energimærkningsordning til ruder og vinduer er ikke konkurrencebegrænsende

Resumé

Sagen vedrørte en henvendelse fra Glasbrancheforeningen, der efterspurgte en vejledende konkurrenceretlig vurdering af en påtænkt energimærkningsordning for vinduer og ruder. Styrelsen fandt, at det på det foreliggende grundlag var styrelsens foreløbige vurdering, at ordningen ikke indeholdte konkurrencebegrænsninger omfattet af Konkurrencelovens § 6.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Glas

Samhandeler

Ikke angivet