Mødedato: 21-01-2013

EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Resumé

Fusionen vedrørte EnergiMidt Infrastruktur A/S og andelsselskabet ELRO. Fusionen medførte, at EnergiMidt Infrastruktur A/S, der var en del af EnergiMidt-koncernen, overtog størstedelen af de aktiviteter, der hidtil har ligget i datterselskaber til Andelsselskabet ELRO. Både EnergiMidt og ELRO er energiselskaber, der har størstedelen af deres aktiviteter inden for køb, salg og distribution af el. Derudover har parterne visse andre overlappende aktiviteter, herunder salg af solcelleanlæg og jordvarmeanlæg, gadelysaktiviteter, installationsaktiviteter samt energirådgivning. Anmeldelsen var fuldstændig den 9. januar 2013. Fusionen blev godkendt på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant