Mødedato: 22-12-2014

Energinet.dk købs af DONG Storage A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Energinet.dk og DONG Storage A/S. Transaktionen indebærer, at Energinet.dk køber 100 pct. af aktierne i DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. Ved gennemførsel af transaktionen opnår Energinet.dk enekontrol over DONG Storage A/S. Energinet.dk har det overordnede ansvar for det danske el- og naturgassystem, herunder sikringen af balancen mellem forbrug og produktion af hhv. el- og naturgas på både kort og langt sigt. DONG Storage A/S ejer og driver det andet af de to danske gaslagre, nemlig gaslageret i Stenlille nær Sorø. Gaslageret er det største af de to danske gaslagre med en kapacitet på ca. 575 mio. Nm3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

energi

Samhandeler

Ikke relevant