Mødedato: 23-06-2016

Energinet.dks erhvervelse af enekontrollen over DONG Gas Distribution A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Energinet.dk og DONG Gas Distribution A/S. DONG Gas Distribution A/S ejer og driver gasdistributionsnet inden for rammerne af naturgasforsyningsloven og dækker et område svarende til Syd- og Sønderjylland samt Syd- og Vestsjælland. Af historiske grunde ejer og driver DONG Gas Distribution desuden nogle få isolerede gasdistributionsledninger på Fyn og i Københavnsområdet. Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, som ejes på statens vegne af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Energinet.dk ejer og driver væsentlige dele af den danske energiinfrastruktur, herunder el- og gastransmissionsnettet. Fusionen vedrører markedet for transmission af naturgas samt markedet for distribution af naturgas. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Forsyning

Samhandeler

Ikke relevant