Mødedato: 13-08-2012

Energinet.dk’s erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber

Resumé

Fusionen vedrørte Energinet.dk’s erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. De ti transmissionsselskaber er Frederiksberg Eltransmission A/S, KE Transmission A/S, Transmissionsselskabet 132 kV A/S, Transmissionsselskabet-Net 132 kV A/S, Vestjyske Net 150 kV A/S, FynsNet 150 kV A/S, Midtjyske Net A/S, Sydøstjyske Net A/S, Syd Net A/S og NV Net A/S. De regionale transmissionsselskaber sælges af en række el-distributionsselskaber og kommuner. Fusionen tilsigter at gennemføre kravet i EU-Direktiv 2009/72 af 13. juli 2009 om ejermæssig adskillelse mellem transmissionsaktiviteter og produktions- og handelsaktiviteter. Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Energinet.dk er et moderselskab i en koncern, der udøver forskellige aktiviteter inden for energiområdet i en række forskellige selskaber. Anmeldelsen var fuldstændig den 16. juli 2012. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant