Mødedato: 21-11-2018

EQT VIIIs erhvervelse af enekontrol over Karo Pharma

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem EQT VIII og Karo Pharma. Karo Pharma er en børsnoteret svensk virksomhed, hvis aktiviteter primært består i at udvikle og markedsføre en række lægemiddelprodukter og anden medicinsk udstyr til apoteker samt direkte til sundhedssektoren i hovedsageligt Sverige, Norge og Danmark, men også internationalt. Derudover har Karo Pharma også nogle forsknings- og udviklingsprojekter på medicinalområdet. EQT VIII er en kapitalfond med fokus på investeringer inden for sundhedssektoren, TMT og servicesektoren i Norden. EQTporteføljeselskaber er desuden aktive inden for medicinsk udstyr, produktion af tyggegummibaserede produkter, udbud af bl.a. konsulentydelser samt software til brug for forskning og udvikling af lægemiddelprodukter samt distribution af kemikalier og fødevareingredienser, der kan bruges til fremstilling af fødevarer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant