Mødedato: 07-11-2012

EQT VI’s erhvervelse af fælleskontrollen med Zebra A/S

Resumé

Fusionen vedrørte EQT VIs erhvervelse af 70 pct. af aktierne i Zebra A/S. Ved fusionen overtager EQT VI, gennem et nystiftet selskab Zebra Lux Holding, 70 pct. af den nominelle selskabskapital i Zebra A/S fra den hidtidige ejer, Mitco ApS. EQT VI er en kapitalfond (stiftet i 2011), der indgår i gruppen af EQTfonde. EQT VI har fokus på investeringer i virksomheder i Nordeuropa. Ved siden af EQT VI findes en række andre aktive EQT-fonde (10 i alt), som investerer i et stort antal virksomheder i hele verden. Zebra A/S er moderselskab for Tiger-forretningerne, der driver detailhandel med et varierende sortiment af produkter i 16 lande i Europa. I Danmark findes 60 Tiger-butikker i byer fordelt over hele landet. Zebra A/S ejes af Mitco ApS, der herudover, via selskabet Mitco Ejendomme ApS, driver virksomhed med salg og drift af fast ejendom i Danmark. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Detailhandel 

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet