Mødedato: 30-03-2009

EQT’s og ATP’s overtagelse af KMD A/S

Resumé

Sagen vedrørte kapitalfonden EQT V Limiteds og pensionsselskabet ATP’s overtagelse af henholdsvis 85 pct. og 15 pct. af aktierne i KMD A/S. Konkurrencestyrelsen lagde ved godkendelsen af denne afgørende vægt på, at hverken EQT V Limited eller andre virksomheder i EQT-gruppens portefølje havde aktiviteter inden for salg af IT-løsninger, og at der dermed intet overlap var mellem de deltagende virksomheder. Markedsandelene ændredes derfor ikke som følge af fusionen. Det var således af Konkurrencestyrelsens vurdering, at fusionen ikke hæmmede den effektive konkurrence betydeligt, og fusionen blev derfor godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

IT

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Markedet for levering af IT-løsninger til danske kommuner, herunder henholdsvis asministrative og fagspecifikke IT-systemer. Salg af IT-løsninger til regioner, stat og private.