Mødedato: 11-01-2023

Equinor ASA’s erhvervelse af enekontrol over BeGreen Solar ApS gennem Equinor Solar Power AS

Resumé

Transaktionen medfører, at Equinor ASA erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i BeGreen gennem Equinor Solar Power AS. Dermed erhverver Equinor ASA enekontrol over BeGreen. BeGreen er en nordisk solcelleparkudvikler og en del af Bregentved Koncernen, der ultimativt er ejet af Moltke familien. BeGreen er aktiv inden for udvikling, salg, opførelse og drift af photovoltaiske solcelleparker i Danmark, Sverige og Polen. Equinor Solar Power AS er et 100 % indirekte ejet datterselskab til Equinor ASA, et norsk energiselskab, der er majoritetsejet af den Norske Stat. Equinor ASA er aktiv i hele verden inden for produktion af olie, gas, fornybar energi (herunder vindenergi og solenergi) og lavkarbon løsninger, herunder også efterforskning, udvikling, transport, forarbejdning og markedsføring. Equinor ASA ejer Danske Commodities A/S, der er aktiv inden for fysisk og finansiel handel med energi, herunder elektricitet. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant