Mødedato: 01-02-2015

Er du offer for aftalt spil?

Resumé

Konkurrence- og Forbruger styrelsen har udsendt en vejledning i brochureformat til organisationer og virksomheder som sender opgaver i udbud eller licitation. Vejledningen opridser de ifølge styrelsens opfattelse seks tegn på, at der er tale om et kartel. De seks tegn er mistænkelige mønstre, manglende bud, proforma bud, identiske fejl eller beregninger, kendskab til fortrolige oplysninger og mistænkelige udsagn. Med vejledningen opfordre styrelsen potentielle ofre til at rette anonym henvendelse til styrelsen.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant