Mødedato: 14-12-2017

Erhvervsinvest IVs erhvervelse af enekontrol over Gasa Group Holding

Resumé

Transaktionen omfattede 505KDSL A/S’ (ejet af Erhvervsinvest IV K/S, Vitfoss A/S og Erhvervsinvest Management A/S) erhvervelse af enekontrol over Gasa Group Holding A/S (ejet af Vitfoss A/S). Vitfoss A/S er ejet af Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Erhvervsinvest IV K/S er en investeringsfond, der fokuserer på investeringeri i små og mellemstore virksomheder i Danmark. Erhvervsinvest IV K/S er kontrolleret og modtager rådgivning fra Erhvervsinvest Management, som også fungerer som rådgiver for de øvrige Erhvervsinvest-fonde. Gasa Group er distributør af potte- og udplantningsplanter til det europæiske marked. Gasa Group distribuerer produkter til forskellige købersegmenter, herunder engros, detail og planteskoler. Gasa Groups kunder er erhvervsdrivende. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant