Mødedato: 17-01-2012

Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S

Resumé

En møbelproducent havde overfor kunder i perioden september 2004 til efteråret 2008 via breve, mails og standarkontrakter opfordret kunderne til ved annonceringer at anvende de udsendte vejledende prislister samt søgt at stoppe en udsalgsannonce. Landsretten udmålte en bøde på DKK 400.000 til virksomheden og bøder på DKK 20.000 til hver af de to ledende medarbejdere, men fandt det ikke godtgjort at prisdannelsen reelt var søgt styret. Derudover var dele af tiltale uklart fomruleret. Byretten udmålte en bøde på DKK 500.000 til virksomheden og bøder på DKK 25.000 til hver af de to ledende medarbejdere.