Mødedato: 30-08-2007

Etablering af Arealudviklingsselskabet I/S

Resumé

Sagen vedrører etableringen af Arealudviklingsselskabet I/S, der udgør et joint venture mellem Transport- og Energiministeriet og Københavns Kommune. Etableringen af Arealudviklingsselskabet sker ved en sammenlægning af alle arealudviklingsaktiviteter i Ørestadsselskabet I/S og alle aktiviteter i Københavns Havn A/S. Arealudviklingsselskabets formål var at udvikle og sælge grundene i Ørestaden og Københavns Havn samt Rigsarkivgrunden. Herudover skulle selskabet videreføre de havneaktiviteter, der lå i Københavns Havn A/S. Etableringen af Arealudviklingsselskabet ændrede ikke ved de konkurrencemæssige forhold på de relevante markeder. Fusionen vurderedes ikke at hæmme den effektive konkurrence betydeligt, hvorfor styrelsen godkendte etableringen af Arealudviklingsselskabet I/S, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 1 jf. stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Arealudviklings- og havneaktiviteter

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Markederne for havnedrift, parkering og udlejning af ejendomme til erhvervsformål