Mødedato: 20-06-2007

Etablering af Metroselskabet I/S

Resumé

Sagen vedrørte Etablering af Metroselskabet I/S. Konkurrencestyrelsen godkendte i sagen etableringen af Metroselskabet I/S, der udgjorde et joint venture mellem Transport- og Energiministeriet, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Etableringen af Metroselskabet I/S skete ved en sammenlægning af metroaktiviteterne i de eksisterende Ørestadsselskabet I/S og Frederiksbergbaneselskabet I/S. Etableringen af Metroselskabet I/S ændrede ikke ved de faktiske forhold på de relevante markeder, hvorfor styrelsen i medfør af konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2. godkendte etableringen af Metroselskabet I/S.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bygge- og anlægsvirksomhed m.m

Samhandeler

Ikke relevant