Mødedato: 28-08-2002

Etableringen af JN Data A/S

Resumé

Sagen vedrører Jyske Bank A/S og Nykredit A/S’ aftale om etablering af JN Data A/S. Konkurrencestyrelsen meddelte Jyske Bank A/S og Nykredit A/S, at parternes aftale om etablering af JN Data A/S ikke var omfattet af konkurrencelovens § 12 a, jf. § 12, stk. 1, og at samarbejdet således ikke var anmeldelsespligtigt i medfør af konkurrencelovens fusionsregler. Jyske Bank-koncernen har som formål som selvstændig bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed og dertil knyttet accessorisk virksomhed. Jyske Bank er Danmarks tredjestørste pengeinstitut. Nykredit-koncernen har som formål at drive realkreditvirksomhed, herunder yde lån mod pant i fast i ejendom på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer eller andre værdipapirer. Nykredit A/S og Jyske Bank A/S har indgået et samarbejde – en såkaldt strategisk alliance. Parterne blev gjort opmærksomme på muligheden for at konvertere en anmeldelse i medfør af konkurrencelovens § 12 b til en anmeldelse i medfør af § 8, stk. 1, § 9, § 11, stk. 2, eller § 11, stk. 5.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

% anmeldelse

Opfølgninger

Nej

Litra

§12b

Skadesteorier

Ingen

Brancher

IT

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

IT-løsninger til pengeinstitutter