Mødedato: 20-07-2011

Euro Cater AS’s overtagelse af inco Danmark A.m.b.a

Resumé

Fusionen vedrørte Euro Caters A/S overtagelse af inco Danmark A.m.b.a. Fusionen gennemføres som en aktivoverdragelse af hele den af inco Danmark A.m.b.a. hidtil drevne virksomhed, herunder selskabets aktier i datterselskaber. Fusionsparterne er aktive på engrosmarkedet for handel med fødevarer og non-food produkter til primært professionelle storkøkkener (bl.a. restauranter, hoteller, kantiner, plejehjem, hospitaler og daginstitutioner). Begge virksomheder er landsdækkende fuldsortimentsgrossister, der betjener kunderne fra en række lokalt placerede distributionssteder i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte den anmeldte fusion mellem Euro Cater A/S og inco Danmark A.m.b.a., idet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt, at den anmeldte fusion ikke hæmmede den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Engros virksomhed

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Distribution og salg af fødevarer til professionelle kunder.