Mødedato: 27-11-2014

Euro Cater-koncernens overtagelse af visse aktiver fra METRO

Resumé

Sagen vedrører Euro Cater-koncernens overtagelse af visse aktiver fra METRO Cash & Carry Danmark ApS. Euro Cater er aktive indenfor engrossalg af foodservice-produkter og non-food-produkter til primært professionelle kunder (bl.a. restauranter, hoteller, kantiner, plejehjem, hospitaler og daginstitutioner) i Danmark via Dansk Cater-koncernen og i Sverige via Svensk Cater. De overtagne aktiver bestod af METROs varehuse i Aarhus og Glostrup samt aktiver tilhørende forretningerne, som fx varelager, tekniske anlæg, maskiner og medarbejdere mv. METRO-aktiverne ejes i dag af METRO-koncernen, der er en international koncern med ca. 2.200 butikker fordelt på 29 lande i Europa og Asien. METRO-koncernen er ejet af Metro AG og driver virksomhed inden for 4 forskellige grene. Udover engrossalg gennem Metro Cash & Carry, driver METRO-koncernen virksomhed med salg af elektronik til forbrugere (Saturn), hypermarked/supermarked (Real) og storcenteret Galeria Kaufhof. METRO har før gennemførelsen af den anmeldte fusion varehuse i København, Glostrup, Aarhus, Kolding og Aalborg i Danmark. METRO har besluttet sig for at afvikle de varehuse, der ikke overtages af Euro Cater. Den anmeldte fusion indebar et horisontalt overlap på markedet for engrossalg af food-service-produkter til professionelle kunder i Danmark. Efter Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens opfattelse ville fusionen kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt, hvorfor denne meldte parterne ultimo november, at fusionen ikke ville kunne godkendes uden omfattende yderligere undersøgelser. Herefter opgav parterne fusionen. Efterfølgende fandt Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen, at “… Metro havde undladt at give helt centrale oplysninger om en anden mulig køber”, hvilket styrelsen fandt ulovligt, hvorefter sagen blev anmeldt til politiet. Parallelt hermed endte selve fusionen med at blive droppet.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Opgivet

Opfølgninger

Anmeldt til politiet

Litra

Ikke angivet

Skadesteorier

Opgivet

Brancher

Detailhandel 

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet