Mødedato: 27-11-2014

European Energy Exchange AG’s erhvervelse af aktier i Gaspoint Nordic A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem European Energy Exchange AG og Gaspoint Nordic A/S. Med den anmeldte transaktion erhverver European Energy Exchange AG 50 pct. af aktierne i Gaspoint Nordic A/S. European Energy Exchange AG og Energinet.dk opnår dermed fælles kontrol med Gaspoint Nordic A/S. Gaspoint Nordic A/S udvikler og faciliterer handel med naturgas til fysisk levering i Danmark. Gaspoint Nordic A/S har udviklet en markedsplads, hvor sælgere og købere dagligt handler naturgas. Før transaktionen er Gaspoint Nordic A/S 100 pct. ejet af Energinet.dk. Energinet.dk har det overordnede ansvar for det danske el- og naturgassystem. Energinet.dk skal dermed sikre, at der altid er balance mellem forbrug og produktion af hhv. el- og naturgas på både kort og langt sigt. European Energy Exchange AG driver en markedsplads for handel med bl.a. elektricitet, naturgas og CO2-kvoter i Tyskland. European Energy Exchange AG er ejet af Deutsche Börse-koncernen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant