Mødedato: 13-12-2019

Falck II – Byret dom

Resumé

Sagen vedrørte den straf, som virksomheden Falck skulle idømmes for i strid med konkurrencelovens § 11 at have iværksat et ekskluderende misbrug overfor Bios. Konkurrencerådet havde forsdømt dette 1. februar 2019. Efter rettens tilkendegivelse vedtog Falck Danmark A/S en bøde på DKK 30 mio.

Myndigheder

Dom

Regler

kl § 11

Udfald

Bøde

Afgørelse