Mødedato: 21-06-2000

Falck Securitas har ændret opsigelsesvilkår for vagtservice (Falck Securitas I)

Resumé

Efter et møde med Konkurrencestyrelsen valgte Falck Securitas at ændre selskabets opsigelsesvilkår overfor erhvervskunder. Ændringen af vilkårene betyder konkret, at kontrakter med erhvervskunder fremover vil være uopsigelige i de første 6 måneder efter kontraktens indgåelse, hvorefter de kan opsiges med 3 måneders varsel fra ophørsdagen. Ifølge de hidtil gældende abonnementsbetingelser, der ophæves nu, er kontrakterne uopsigelige i de første 12 måneder, hvorefter de kan opsiges med 3 måneders varsel fra ophørsdagen. Såfremt kunden ikke opsiger abonnementet, løber det automatisk i endnu 12 måneder på tilsvarende opsigelsesvilkår og så fremdeles. Et konkurrerende vagtservicefirma havde klaget over dette og især peget, at de lange bindingsperioder forhindrer selskabet i at overtage kunder fra Falck. Efter tilpasningen blev sagen lukket.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Lang opsigelsesvarsel

Brancher

Vagt

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Formentlig markedet for markedet for vagtservice