Mødedato: 29-11-2000

Falcks priser mv. i forbindelse med nødreparationer under stormen den 3. december 1999 var ikke et misbrug af en dominerende stilling (Falck I)

Resumé

Sagen vedrørte Falcks priser mv. for akutte nødreparationer under stormen den 3. december 1999. Her havde Falck bl.a. hævet sine priser uden at orientere kunderne herom. Dernæst at Falck i de tilfælde, hvor der blev benyttet underleverandør, foretog en betydelig overfakturering i forhold til arbejde, som Falck selv havde udført og slutteligt at Falcks regninger ikke var specificeret, hvorfor man ikke kunne se årsagen til stigningen i forhold til de gældende takster. Styrelsen fastslog i sin afgørelse til Falck, at selskabets adfærd overfor regningskunder i forbindelse med akut udbedring af skader efter stormen ikke udgjorde et misbrug af en dominerende stilling i henhold til konkurrenceloven. Falck havde med en markedsandel på markedet for skadesservice på ca. 15 pct. ikke en dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Overpriser

Samhandeler

Ikke angivet