Mødedato: 26-04-2000

Familielandbrugets Forsikringsprogram

Resumé

Styrelsen har truffet afgørelse vedrørende en rammeaftale indgået mellem Tryg-Baltica og Dansk Familielandbrug. Ved afgørelsen meddeltes Tryg-Baltica en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens §9 for den anmeldte aftale, da den ikke var omfattet af forbudet i lovens §6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet