Mødedato: 28-06-2023

Faste priser på Autobutlers platform

Resumé

Autobutlers platform er en udbudsportal, der formidler online kontakt mellem købere af reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer (bilejere) og udbyderne heraf (værksteder). Efter at have modtaget en henvendelse fra en bilejer, der havde modtaget 10 identiske tilbud, åbnede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en undersøgelse af Autobutler, herunder en kontrolundersøgelse. På baggrund af materialer indsamlet under denne fandt styrelsen, at Autobutler og en række værksteder havde koordineret salgsprisen. Styrelsen tilskar dog sagen således, at den alene omfattede Autobutler, idet styrelsen mente, at det var Autobutler, der havde taget initiativ til priskoordineringen. I den forbindelse identificeret styrelsen en overordnet aftale mellem Autobutler og værksteder om at disse kunne udbyde tjenester via Autobutler, der som minimum også rummede en samordnet praksis, om at dette skulle ske til en bestemt pris. Implicit heri antog styrelsen (pkt. 326-327), at aftalerne reelt bestod af flere parallelle bilaterale aftaler og at der ikke var nogen direkte kontakt mellem værkstederne. Derved synes styrelsen også at have identificeret Autobutler som en kartelfacilitator (se pkt. 260-271). Det sidste er en mellemmand, der ikke selv er aktiv på markedet, men aktivt, og bevidst, koordinerer de øvrige (kartel)medlemmers konkurrencebegrænsninger. Styrelsen synes dog at udvide begrebet, der ikke anvendes direkte. Normalt anvendes begrebet kartelfacilitator overfor en mellemmand, der medvirker (faciliterer) andres ulovligheder, men her må Autobutler antages at være hovedmanden. Sagen er overbragt til strafforfølgning, og Autobutler synes at have meget betydelig indvendinger overfor styrelsens antagelser og beskrivelser (se pkt. 129-157). Af andre interessant forhold kan det nævnes, at Autobutler over flere år havde været i kontakt med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og derfor mente, at have en berettige forventning om konceptet var lovligt. Styrelsen mente ikke at dialog havde vedrørt konceptet og henviste i øvrigt til at Autobutler havde engageret en konkurrenceretsadvokat.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Politianmeldt

Typer

Horisontal

Skadesteorier

Priskoordinering

Samhandeler

Ja

Produktmarkeder

a) Danske marked for reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og b) det danske marked for onlineformidling af reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer via udbudsportaler.