Mødedato: 29-03-2000

Favørs lagerhotelaftale

Resumé

Ved Dragofa A/S’ anmeldelse af Favørs lagerhotelaftale fandt Konkurrencestyrelsen, at aftalen var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, men at bestemmelserne af den type indeholdt i aftalen ville kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Fritagelsen kunne ikke omfatte aftalens bestemmelser der hindrede den enkelte detailhandelsvirksomhed i at aftage vare fra andre leverandører. Aftalens rabat- og bonusordningerne om loyalitetsrabat ville heller ikke kunne opnå fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Dagrofa meddelte herefter, at de problematiske bestemmelser var frafaldet, hvorefter Konkurrencerådet meddelte en individuel fritagelse til lagerhotelaftalen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Supermarked/Købmænd

Samhandeler

Ikke angivet