Mødedato: 27-05-2020

Fellowmind Company AB’s erhvervelse af enekontrol over ProActive A/S

Resumé

Ved transaktionen erhverver Fellowmind en kontrollerende andel på 98,30 pct. af aktierne i ProActive, og opnår dermed enekontrol over ProActive. ProActive er en dansk udbyder af IT-services og IT-software, der er aktiv inden for IT-konsulentvirksomhed, support og drift af software og hosting, SKI-aftaler og software as a solution. ProActive er Microsoft-partner og udbyder af Microsoft-løsninger til digital transformation. ProActive har primært aktiviteter i Danmark. Fellowmind er en nederlandsk, svensk, tysk og finsk IT-virksomhed. Fellowmind er Microsoft-partner og udbyder Microsoft-løsninger til digital transformation. Fellowmind har ikke aktiviteter i Danmark. Fellowmind er ejet af kapitalfonden FSN Capital, som ejer en række porteføljeselskaber, herunder den svenske IT-virksomhed Nordlo, som udbyder digitaliserings- og IT-services. Ingen af FSN Capitals porteføljeselskaber er aktive inden for IT-services eller IT-software i Danmark. Det betød, at der var tale om en fusion, hvor fusionsparterne er aktive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har en markedsandel på under 15 pct. i Danmark. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet
sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Skadesteorier

Ingen