Mødedato: 29-07-2009

Finansiel Stabilitet A/S’ overtagelse af Roskilde Bank A/S

Resumé

Sagen vedrørte en fusion mellem Finansiel Stabilitet og Roskilde Bank A/S. Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken) meddelte, at denne sammen med Det Private Beredskab til Afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser (herefter Det Private Beredskab) havde indgået aftale med Finansiel Stabilitet A/S (herefter Finansiel Stabilitet), hvorefter Finansiel Stabilitet overtog Roskilde Bank A/S. Samlet set havde Finansiel Stabilitet en omsætning i Danmark på [5-6] mia.kr. De deltagende virksomheder havde tilsammen en omsætning på [8-8,5] mia.kr. og en omsætning på over 300 mio.kr. i Danmark hver især. Omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1 var således opfyldt, hvilket betød at fusionen var omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, jf. konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1. Det betød, at overtagelsen skulle anmeldes, jf. § 12 b, stk. 1, og ikke måtte gennemføres, før Konkurrencerådet havde godkendt denne, jf. § 12 c, stk. 5. Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Roskilde Bank blev slutteligt godkendt, da fusionen ikke hæmmede den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Den finansielle sektor

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Detailbankmarkedet; Engrosbankmarkedet samt Det finansielle bankmarked